Svijet automatizacije

Odnos prema Danieli Grupi

Danieli Systec Engineering d.o.o. je u dugogodišnjem partnerstvu s italijanskom kompanijom Danieli Automation SPA, koja kroz 40 godina iskustva i više od 400 postrojenja širom sveta osigurava savršenu integraciju različitih procesnih jedinica u potpuno efikasan pogon za proizvodnju. Kompanija Danieli Automation odgovorna je za prenos tehnoloških znanja iz drugih tehnoloških sektora kompanije Danieli Officine Meccaniche SPA do krajnjih korisnika.

Procesi Danieli Systec Engineering d.o.o. usaglašeni su sa procesima kompanije Danieli Automation u cilju pružanja stručnih usluga koje su usmerene na korisnike Danieli Grupe.

Kompanija Danieli Automation je deo Danieli grupe. Poslovna struktura Danieli Grupe sastoji se od brojnih ogranaka unutar kojih je Danieli Systec grupa najveća. Danieli broji 12 000 zaposlenih i jedan je među tri najveća dobavljača postrojenja i opreme u metalurgiji širom sveta.

Danieli broji 9000 inženjera i stručnjaka koji rade u proizvodnji, montaži i  kancelarijama za tehničke projekte.