Svijet automatizacije

Uvjeti korištenja

Dobrodošli na Internet stranicu www.danieli-systec.com u vlasništvu tvrtke Danieli Systec d.o.o.  Labin. Ova stranica pruža opće informacije o tvrtki Danieli Systec d.o.o. i uslugama koje ona isporučuje. Stranicom se možete služiti isključivo pod uvjetom prihvaćanja ovih uvjeta korištenja.

Prihvaćanje uvjeta korištenja

Pristup i korištenje ove Internet stranice podliježu Uvjetima korištenja i predstavljaju Vašu suglasnost o pridržavanju istih, kao i obaveza koje iz njih proizlaze. Ukoliko niste suglasni s Uvjetima korištenja i niste ih se spremni pridržavati, niste ovlašteni pristupiti, koristiti se niti preuzimati sadržaje ove Internet stranice. Očitovanje o zaštiti privatnosti, koje je sadržajni dio ove Internet stranice, ujedno je sastavni dio Uvjeta korištenja.

Izmjena Uvjeta korištenja

Danieli Systec d.o.o. zadržava pravo da, u bilo kojem trenutku i bez prethodne pisane obavijesti, ažurira i izmjeni ove Uvjete korištenja.

Obavijest o autorskom pravu i ograničenoj licenci

Cjelokupan sadržaj ove Internet stranice, koji uključuje tekst, fotografije, ilustracije, grafički dizajn, slike i isječke slika, elemente vizualnog identiteta te sav audio i video materijal (u daljnjem tekstu ‘Sadržaj’) zaštićen je autorskim pravom.
Sadržaj Internet stranice www.danieli-systec.com nije dopušteno kopirati, preuzimati, ispisivati, objavljivati, prikazivati, izvoditi, distribuirati, prenositi, prevoditi, mijenjati, dodavati, ažurirati, prikupljati, skraćivati niti na bilo koji drugi način preoblikovati ili prilagođavati bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Danieli Systec d.o.o.

Obavijest o uslužnoj marki

Uslužna marka i logotip Danieli Systec d.o.o. prikazani na ovoj internet stranici registrirani su i vlasnički zaštićeni od strane tvrtke Danieli Systec d.o.o.  i njenih povezanih društava. Nije dozvoljeno koristiti, reproducirati, prikazivati niti na bilo koji način upotrebljavati logotip, znak i naziv uslužne marke Danieli Systec d.o.o., bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Danieli Systec d.o.o.  koja je njen vlasnik.

Podaci i materijali dostavljeni od strane posjetitelja

Svi podaci i materijali koji su dostavljeni tvrtki Danieli Systec d.o.o.  putem internet stranice www.danieli-systec.com, poput komentara, prijedloga, upita, pisanih dokumenata, slikovnog materijala, kreativnih rješenja i drugo, smatrat će se nepovjerljivim i nevlasničkim. Pošiljatelj se dostavljanjem istih odriče svih materijalnih, autorskih i intelektualnih prava i besplatno ih prenosi na tvrtku Danieli Systec d.o.o.  bez sadržajnih, prostornih ili vremenskih ograničenja. Danieli Systec d.o.o. ovlaštena je koristiti sav tako dostavljen materijal u bilo koje svrhe, bez ograničenja, zabrana i naknada. Odgovornost za slanje bilo kakvih informacija putem ove Internet stranice, uključujući, ali bez ograničenja, njihovu istinitost i točnost snosi pošiljatelj. Dostavljanje informacija putem kontaktnog obrasca ove stranice nema obvezujućih učinaka za Danieli Systec d.o.o.

Informacije trećih osoba

Određeni sadržaj na ovoj stranici Danieli Systec d.o.o. osigurale su ili ustupile treće osobe. Sadržaji ustupljeni na korištenje od trećih osoba namijenjeni su isključivo dodatnom informiranju, ilustriranju i pojašnjavanju usluge koju pruža Danieli Systec d.o.o.. Danieli Systec d.o.o. ne jamči niti tvrdi da su ti sadržaji važeći, točni, potpuni ili pouzdani, te ne preuzima odgovornost za korištenje sadržaja koje su ustupile treće osobe.

Linkovi na druge web stranice

Ova stranica sadrži hiperlink ove na Internet stranice trećih osoba koje ne održava i ne posjeduje Danieli Systec d.o.o., a namijenjeni su boljem informiranju posjetitelja. Integriranje tih hiperlink ova na stranicu www.danieli-systec.com ne podrazumijeva odobravanje, usklađenost u stavovima i mišljenjima ili bilo kakvu vrstu povezanosti Danieli Systec d.o.o. s trećim osobama, odnosno njihovim Internet stranicama. Danieli Systec d.o.o.  ne odgovara za sadržaj Internet stranica trećih osoba.

Informacije o usluzi

Sadržaj ove stranice predstavlja usluge koje podrazumijeva brand Danieli Systec d.o.o.. Konkretne informacije o toj usluzi posjetitelj može saznati direktnim kontaktom s tvrtkom Danieli Systec d.o.o.

Pravo izmjene Internet stranice

Danieli Systec d.o.o.  zadržava pravo izmjene sadržaja i funkcionalnosti ove Internet stranice. Danieli Systec d.o.o.  može bez prethodne najave i obrazloženja, te u bilo koje vrijeme, ograničiti pristup ili zatvoriti ovu stranicu, a za eventualne posljedice takvih izmjena i postupaka neće snositi odgovornost.

Predviđanja i izjave

Ova internet stranica može sadržavati određena predviđanja, komunicirati izjave koje ne sadrže povijesne činjenice, te izjavama iskazivati naša uvjerenja, očekivanja, stavove i mišljenja, temeljene na našem poslovnom iskustvu i planovima. Danieli Systec d.o.o.  odriče se svake odgovornosti u pogledu navedenih izjava, te ne preuzima obvezu obnavljanja predviđanja novim informacijama.

Opći uvjeti s očitovanjem o zaštiti privatnosti

Pristup i korištenje ove internet stranice predstavlja suglasnost posjetitelja sa sljedećim Općim uvjetima:

U slučaju da na neki od gore opisanih načina ipak dođe do otkrivanja osobnih podataka posjetitelja, Uvjeti korištenja ove internet stranice podrazumijevaju izričiti pristanak posjetitelja na prikupljanje, obradu i korištenje tako prikupljenih osobnih podataka.

Odricanje od jamstva

Ova Internet stranica na raspolaganju je u viđenom i dostupnom stanju bez ikakvih jamstava. U najširem smislu Danieli Systec d.o.o.  odriče se svih jamstava, bilo izričitih, impliciranih ili zakonskih. Danieli Systec d.o.o. ne jamči dostupnost ove stranice u bilo koje vrijeme i na bilo kojoj lokaciji, ne jamči kontinuitet njenog rada tijekom tehničkog održavanja te ne jamči odsutnost pogrešaka bilo koje vrste. Danieli Systec d.o.o.  ulaže sve dostupne mogućnosti, kapacitete, znanja i sposobnosti kako bi sadržaji stranice bili sigurni, točni, istiniti i u skladu sa strukom, no ne jamči da ove stranice nemaju i da neće imati virusa, crva, zloćudnih kodova, datoteka ili štetnih ili invazivnih programa. Danieli Systec d.o.o. ne daje garanciju u pogledu pouzdanosti, valjanosti i aktualnosti podataka na ovoj internet stranici, kao ni za posljedice koje iz toga proizlaze.

Odricanje od odgovornosti

Ovu internet stranicu koristite na vlastitu odgovornost. Tvrtka Danieli Systec d.o.o.  i njena povezana društva, članovi uprave i djelatnici neće biti odgovorni za bilo kakve posredne, neposredne ili slučajne gubitke i štete nastale uslijed ili u vezi korištenja ove Internet stranice ili nemogućnosti pristupa korištenju, do mjere koja je dozvoljena mjerodavnim pravom Republike Hrvatske. Danieli Systec d.o.o. odriče se od odgovornosti za eventualne pogreške ili propuste u sadržaju ove stranice koji upućuje na njene usluge i proizvode koji su s time u vezi, ili bilo koji drugi sadržaj. Ovo odricanje od odgovornosti primjenjuje se neovisno je li navodna odgovornost temeljena na ugovoru, nemaru, objektivnoj odgovornosti ili bilo kojoj drugoj osnovi.

Datum stupanja na snagu

Gore navedeni uvjeti korištenja stupaju na snagu 25.05.2018.