Svijet automatizacije

Zaštita privatnosti

Internet stranicu www.danieli-systec.com posjeduje i njome upravlja tvrtka Danieli Systec d.o.o. iz Labina, koja se obvezala na poštivanje postojećih zakonskih uvjeta u odnosu na osobnu privatnost pojedinaca koji koriste ovu stranicu. Ovo Očitovanje o zaštiti privatnosti (u daljnjem tekstu: Očitovanje) opisuje aktualna pravila i praksu tvrtke Danieli Systec d.o.o. u odnosu na osobne podatke, koje ista prikuplja putem ove internet stranice.

Terminološko razgraničenje

Izraz ‘osobni podaci’ znači informacije koje se odnose na fizičku osobu koja se može identificirati, odnosno čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno (npr. ime i prezime, prebivalište, dob, adresa elektroničke pošte i drugo). Pod izrazom ‘Internet stranica’ podrazumijeva se stranica koja se nalazi na adresi www.danieli-systec.com.

Izmjene očitovanja o zaštiti privatnosti

Danieli Systec d.o.o. kontinuirano razvija, usavršava, aktualizira i dopunjava ovu Internet stranicu novim funkcijama i sadržajima. Te izmjene, kao i primjena novih zakonskih propisa ili tehnologije mogu dovesti do izmjena u ovom Očitovanju. Danieli Systec d.o.o. zadržava pravo da u svako doba, bez prethodne najave ili obavijesti, unese izmjene u ovo Očitovanje. Očitovanje o zaštiti privatnosti i svaka njegova izmjena korisnicima će biti na raspolaganju u rubrici pod nazivom ‘Zaštita privatnosti’, koja je sastavni dio ove internet stranice. Korištenje stranice od strane korisnika predstavlja suglasnost s uvjetima navedenim u ovom Očitovanju o zaštiti privatnosti. Datum objave ovog Očitovanja je 25.05.2018.

Suglasnost korisnika

Ovo Očitovanje sastavni je dio Internet stranice www.danieli-systec.com kao i Uvjeta korištenja. Pristup i korištenje ove internet stranice predstavlja izričiti pristanak korisnika na prikupljanje, obradu, korištenje i otkrivanje osobnih podataka korisnika sukladno ovom Očitovanju.
Pristupom i korištenjem ove Internet stranice izričito i dobrovoljno pristajete da Danieli Systec d.o.o. prikuplja vaše osobne podatke i iste obrađuje u svrhe definirane ovim Očitovanjem, dajete suglasnost da Danieli Systec d.o.o. na temelju ugovora pojedine poslove u svezi s obradom osobnih podataka povjeri izvršitelju obrade u zemlji ili u inozemstvu koji je registriran za obavljanje takve djelatnosti i osigurava dovoljna jamstva zaštite osobnih podataka, kao i da te podatke daje na korištenje drugim korisnicima s kojima poslovno surađuje, s time da u svakom trenutku imate pravo usprotiviti se obradi vaših osobnih podatka u marketinške svrhe i o takvom protivljenju obavijestiti Danieli Systec d.o.o. putem kontaktnog obrasca koji je sastavni dio ove stranice.

Prikupljeni osobni podaci

Danieli Systec d.o.o. prikuplja osobne podatke korisnika koji posjećuju i koriste ovu stranicu. Danieli Systec d.o.o. s osobnim podacima korisnika postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i sadržajem ovog Očitovanja o zaštiti privatnosti. Osobne podatke, koje nam vi dajete prilikom korištenja ove stranice, Danieli Systec d.o.o. koristi kako bi njeni djelatnici vama i na vaš zahtjev pružili informacije i obavijesti o našim uslugama, odgovorili na upite ili primjedbe. Vašu adresu elektroničke pošte te ime i prezime Danieli Systec d.o.o. može koristiti za dostavu promotivnih materijala. Ukoliko ne želite da se vaši osobni podaci koriste u promotivne svrhe, obavijestite nas o tome putem kontaktnog obrasca koji je sastavni dio ove Internet stranice. Osobne podatke prikupljene putem ove Internet stranice Danieli Systec d.o.o. može koristiti za unaprjeđenje kvalitete svojih usluga i sadržaja ove internet stranice.

Click-Stream Data

Danieli Systec d.o.o. koristi tehnologiju za praćenje posjeta ovoj stranici koja evidentira koje rubrike pregledavate i koje linkove koristite. Te informacije o vašem korištenju ove stranice nazivaju se ‘click-stream data’ (‘podaci o klikanju’), a služe nam da identificiramo vaše preferencije u pogledu sadržaja stranice i detektiramo potencijalne nedostatke u cilju poboljšanja stranice. Funkcija ‘Click-stream data’ u pravilu vas ne identificira osobno, no ukoliko do toga dođe s istima će se postupati u skladu s Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Kolačići (Cookies)

Informacije o Vama možemo dobiti na način da na vaše računalo, mobilni telefon, tablet ili neki drugi uređaj s kojeg stranici pristupate instaliramo naš vlastiti marker. Uobičajeni naziv za taj marker je ‘cookie’ i on omogućava vašu identifikaciju po generiranoj jedinstvenoj identifikacijskoj oznaci. Tako dobivena baza daje nam informacije o vašim minulim odabirima i preferencijama. Vaš uređaj putem kojeg pristupate ovoj Internet stranici može biti konfiguriran na način da odbija ‘cookiese’. Dodatne informacije o ovoj temi potražite na svom pregledniku.

Google Analytics

Ova stranica koristi Google Analytics, uslugu mrežne analitike koju pruža tvrtka Google Inc. (u daljnjem tekstu: Google). Google Analytics koristi ‘cookiese’, a podatke o korištenju ove Internet stranice koji se tako prikupljaju (uključujući vašu IP adresu) Google će prenijeti i pohraniti na servere u Sjedinjenim Državama i koristiti u svrhu evidencije vašeg korištenja ove Internet stranice, sastavljanja izvještaja o aktivnosti stranice te za pružanje drugih usluga koje se odnose na korištenje ove stranice i interneta. Google također može ove informacije prenositi trećim osobama kad to nalaže zakon ili kad takve treće osobe obrađuju informacije u ime Googlea. Google neće Vašu IP adresu povezivati s bilo kojim drugim podacima do kojih ima pristup. Korištenje ‘cookiesa’ možete odbiti tako da odaberete odgovarajuće postavke na svom pregledniku. Moguće je, da u tom slučaju, nećete moći koristiti sve sadržaje ili funkcije ove stranice.

Otkrivanje osobnih podataka povezanim društvima

Osobne podatke prikupljene preko ove Internet stranice Danieli Systec d.o.o. može staviti na raspolaganje svojim povezanim društvima, koja te osobne podatke mogu koristiti na isti način kako ih koristi Danieli Systec d.o.o., odnosno u skladu s ovim Očitovanjem o zaštiti privatnosti. Ako ne želite da Danieli Systec d.o.o. vaše osobne podatke stavlja na raspolaganje svojim povezanim društvima, molimo da nas o tome obavijestite putem naše kontaktne forme, koja je integralni dio ove Internet stranice.

Otkrivanje osobnih podataka nepovezanim trećim osobama

Danieli Systec d.o.o. i njena povezana društva mogu osobne podatke prikupljene putem ove stranice priopćavati trećim osobama u svijetu, koje nastupaju za ili u ime Danieli Systec d.o.o.  i/ili njenih povezanih društava, na primjer, tvrtkama koje nam pružaju usluge podrške, uključujući usluge obrade podataka, ili koje nam pomažu da naše usluge marketinški realiziramo. Te tvrtke nisu ovlaštene koristiti vaše osobne podatke ni u koju drugu svrhu osim onih o kojima smo Vas izvijestili u ovom Očitovanju o zaštiti privatnosti.

Prijenos osobnih podataka u inozemstvo

Danieli Systec d.o.o. i njena povezana društva posluju na svjetskom tržištu i imaju poslovne objekte i baze podataka u drugim zemljama. Danieli Systec d.o.o. i njene povezane tvrtke mogu povremeno vaše osobne podatke prenijeti u bazu podataka koja pripada Danieli Systec d.o.o. , nekom njenom povezanom društvu ili nekoj trećoj osobi u nekoj drugoj zemlji, u svrhe koje su opisane u ovom Očitovanju o zaštiti privatnosti. Ukoliko do toga dođe, Danieli Systec d.o.o. poduzet će odgovarajuće mjere predostrožnosti, u skladu s važećim Zakonom kako bi zaštitila povjerljivost i osigurala zaštitu vaših osobnih podataka.

Drugi slučajevi prijenosa osobnih podataka

U određenim ograničenim okolnostima Danieli Systec d.o.o. ili njena povezana društva mogu priopćiti ili prenijeti osobne podatke iz svojih baza nekoj trećoj osobi, koja nije s njima vlasnički ni organizacijski povezana, primjerice – kako bi udovoljili nekoj zakonskoj obvezi, u cilju javnog interesa, u slučaju prodaje, fuzioniranja, reorganizacije, raspuštanja tvrtke ili slično. Kad je to prikladno i moguće, prije otkrivanja osobnih podataka nekoj trećoj osobi, Danieli Systec d.o.o. će temeljem ugovora od treće osobe tražiti poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite, neovlaštenog korištenja ili otkrivanja podataka. Ukoliko ne želite da Danieli Systec d.o.o. vaše osobne podatke priopćava trećim osobama pod ovim strogo kontroliranim uvjetima, molimo da nas o tome obavijestite putem našeg kontaktnog obrasca, koji je sastavni dio ove Internet stranice.

Integritet i zaštita podataka

Danieli Systec d.o.o. poduzima komercijalno opravdane mjere da bi održala pouzdanost, točnost, kompletnost i aktualnost osobnih podataka u svojim bazama podatka i zaštitila njihovu sigurnost. Vaši osobni podaci čuvaju se onoliko dugo koliko je to namjenski potrebno ili koliko je to zakonski propisano. Serveri i baze podataka tvrtke Danieli Systec d.o.o. zaštićeni su standardnom zaštitnom tehnologijom. Zaposlenici, koji imaju pristup osobnim podacima, završili su odgovarajuću obuku o propisnom postupanju s takvim podacima, u skladu s našim protokolima o zaštiti. Danieli Systec d.o.o. ne može jamčiti gubitak, zlouporabu, neovlašteno otkrivanje, izmjenu ili uništenje osobnih podataka uslijed djelovanja ljudskog faktora, ali preventivnim mjerama nastoji spriječiti takve neželjene događaje.

Pristup podacima i ispravci

Putem ove Internet stranice možete poslati zahtjev za ispravljanjem ili brisanjem osobnih podataka. Zahtjev mora sadržavati sve potrebne informacije za identifikaciju osobnih podataka koji se trebaju ispraviti ili izbrisati. Zahtjevi podliježu svim zakonskim uvjetima o izvještavanju ili čuvanju podataka, koje je Danieli Systec d.o.o. dužna poštivati.

Maloljetne osobe

Danieli Systec d.o.o. svjesno ne prikuplja osobne podatke od osoba ispod navršenih 18 godina. Ukoliko ste posjetitelj i imate ispod 18 godina molimo da nam ne prenosite nikakve osobne podatke. Ukoliko razložno vjerujete da je maloljetna osoba prenijelo Danieli Systec d.o.o.  svoje osobne podatke, molimo da nas kontaktirate preko naših kontaktnih podataka objavljenim na ovoj Internet stranici. Danieli Systec d.o.o. poduzet će sve potrebne mjere da te osobne podatke izbriše iz vlastitih baza.

Hiperlink s drugim stranicama

Ovo očitovanje o zaštiti privatnosti vrijedi za internet stranicu na adresi www.danieli-systec.com. Danieli Systec d.o.o. i njena povezana društva posjeduju i druge Internet stranice. Ukoliko ih posjećujete, molimo da pročitate Očitovanje o zaštiti privatnosti koje se nalazi na tim stranicama. Stranica www.danieli-systec.com može sadržavati hiperlink ove za spajanje na internet stranice koje ne održava Danieli Systec d.o.o. ili netko od njenih povezanih društava. Ti su hiperlink ovi uključeni u cilju dodatnog informiranja korisnika ove Internet stranice, ali ne podrazumijevaju naše odobravanje aktivnosti tih Internet stranica trećih osoba niti bilo kakvu našu povezanost s osobama koje te stranice održavaju. Danieli Systec d.o.o. ne kontrolira te stranice i ne odgovara za njihove postupke s podacima. Sugeriramo vam da na svakoj stranici koju posjećujete, prije korištenja ili pružanja bilo kakvih osobnih podataka, pročitate njihovo Očitovanje o zaštiti privatnosti.

Pitanja o našem Očitovanju o zaštiti privatnosti

Ukoliko imate bilo kakve upite o ovom Očitovanju o zaštiti privatnosti ili bilo kakvih dvojbi oko načina kako www.danieli-systec.com postupa s vašim osobnim podacima, molimo da nas o tome obavijestite putem kontaktnih podataka objavljenih na ovoj stranici.