Svijet automatizacije

OH&S politika

Danieli Systec – Politika zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu

 

 

Danieli Systec u obavljanju svojih aktivnosti smatra zdravlje ljudi i sigurnost na radnom mjestu neophodnim dužnostima, neprekidnom obavezom i stalnim sastavnicama svoje misije. Zaštita psihofizičkog integriteta radnika za našu je tvrtku apsolutni i strateški prioritet, uporedo s profitabilnošću tvrtke, kao i temeljnom vrijednošću našeg načina poslovanja i upravljanja odnosima s onima koji rade u tvrtki.

 

Čuvanje zdravlja i sigurnosti za Danieli Systec ne znači samo ispunjavanje zakonskih obaveza, već predstavlja moralnu odgovornost prema onima koji rade s nama i za nas. To nije samo pravni zahtjev, već i kulturna vrijednost organizacije i osoblja koje ju čini.  Stoga je potrebno stvoriti svijest i predanost na svim razinama organizacije, te posljedično favorizirati razvoj svjesnog, odgovornog i sigurnog ponašanja.

 

Naša tvrtka snažno je i stalno angažirana na širenju i konsolidaciji kulture sigurnosti i poštovanja ljudi u svim zemljama u kojima djeluje, razvijajući svijest o riziku i promičući odgovorno ponašanje svih suradnika. Za Danieli Systec nijedan posao nije toliko važan da zanemaruje činjenicu da se njegovo izvršavanje odvija u apsolutnoj sigurnosti i da je svaka nesreća neprihvatljiva, bez razlike između vlastitih zaposlenika i zaposlenika izvođača radova.

 

Uprava tvrtke, svjesna svoje odgovornosti prema zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika, odlučila je stoga provesti i primijeniti na sve aktivnosti koje se provode u uredima i na ostalim mjestima obavljanja djelatnosti, hrvatskim i stranim, sustav upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu u skladu sa standardom ISO 45001: 2018, usmjeravajući svoje izbore prema neprekidnom poboljšanju sigurnosnih performansi povezanih sa svim svojim aktivnostima.

 

Utvrđena su sljedeća načela koja čine vlastitu politiku zaštite na radu, angažirajući se na osiguravanju sigurnih i zdravih radnih uvjeta za sprečavanje nezgoda i profesionalnih bolesti:

 

Direktor: Košmerl Robert