Svijet automatizacije

OPĆI UVJETI

Opći uvjeti za nabavu proizvoda i/ili usluga

NAZIV TVRTKE
Danieli-Systec  d.o.o. za računalne i srodne aktivnosti.

SJEDIŠTE
Labin, Vinež 601 

UPRAVA
Predsjednik uprave: Stefano Stafisso
Član uprave: Robert Košmerl
Zamjenik člana uprave: Hrvoje Manestar

TEMELJNI KAPITAL
Temeljni kapital  99.542,11 EUR (750.000,00 HRK) uplaćen u cijelosti. 

REGISTRACIJA
Upisano u registru Trgovačkog suda u Pazinu. 

OIB: 88285726558
MBS: 040078406
MB:  0287695

ŽIRO RAČUN
Erste & Steiermarkische bank d.d , Rijeka  HR10 2402 0061 1000 98479, 
Privredna banka Zagreb d.d, Zagreb     HR58 2340 0091  1103 38882, 
Addiko Bank d.d., Zagreb     HR22 2500 0091 1011 52782, 
Zagrebačka banka d.d., Zagreb     HR30 2360 0001 1023 82811