Svijet automatizacije

Automatizacija procesa i upravljački sistemi

Danieli Systec Engineering d.o.o. pruža kompletna rešenja za upravljanje procesima i automatizaciju industrijskih postrojenja. Ispunjavamo sve zahteve kupaca počev od dizajna, razvoja softvera i hardvera, programiranja savremenih uređaja za automatizaciju (PLC, HMI, PCS, DCS, SCADA), vršimo izradu niskonaponskih sklopova, montažu, ispitivanje, puštanje u pogon, obuku kupaca i podršku. Pružamo kompletna rešenja po sistemu „ključ u ruke“ - od malih jedinica za automatizaciju do sofisticirane kompletne automatizacije postrojenja, kao i modernizaciju postojećih postrojenja na zahtev klijenta.

Danieli Systec Engineering donosi i integriše različite procese neophodne za efikasnu kontrolu proizvodnog pogona:

Tipična konfiguracija sistema za automatizaciju sastoji se od 10-15 PLC-ova (ili PAC kontrolera), svaki sa nekoliko stotina priključenih uređaja, specijalnim karticama za komunikaciju, regulaciju i upravljanje. 

s12.jpg

Kontrola procesa

Sistemi za upravljanje procesom tipično sadrže: