Svijet automatizacije

Briga o kupcima – Servis nakon prodaje

Glavni cilj naše usluge je pružanje tehničke podrške našim korisnicima tokom garantnog roka i nakon toga. Naša snaga je brz i efikasan odgovor na zahteve kupaca, rešavanje problema odmah putem telefona, interneta, ili drugih tehnologija. Zbog toga smo okupili vrhunske stručnjake, svaki od njih je zadužen za zasebni radni proces: livnice, valjaonice, L1 & L2 automatizaciju, distribuciju i elektromotorne pogone. Osim korisničke podrške, nudimo i razvoj aplikacija - od malih nadogradnji do potpune modernizacije pogona.

Kako bi se garantovala kvalitetna usluga, stručnjaci za brigu o kupcima kontinuirano se osposobljavaju, ažuriraju i informišu o novim proizvodima, tehnologijama i postupcima.